Lợi ích và phần thưởng

Cước phí di động

  • Loại tiền thưởng sử dụng nhiều nhất là cước phí cho điện thoại di động dao động từ 10,000 vnd đến 100,000 vnd và được trao sau khi một bài khảo sát được hoàn tất thành công và đã được kiểm tra chất lượng.
  • Với những cuộc khảo sát dài hơn và phức tạp hơn – cước phi di động thưởng lên đến 500,000vnd

Rút thăm trúng thưởng (hằng tháng / hằng quý) - 1,000,000 – 10,000,000 vnd

Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả thông tin cần thiết cho việc rút thăm trúng thưởng/ quay số miễn phí sẽ được thông báo rõ ràng với những người tham gia khi có được sự đồng ý, ví dụ:

  • Ngày kết thúc đăng kí / tính chất của giải thưởng
  • Người thằng cuộc sẽ được thông báo kết quả khi nào và bằng cách nào
  • Điều kiện tham gia và bị loại