Những luật riêng tư cơ bản trên di động / sử dụng Internet tại Vietnam là gì?

Luật pháp Việt Nam quy định

 • Bắt buộc phải có sự tán thành trước khi email hay tin nhắn có thể được gửi đi.
 • "Thông báo xin phép sự tán thành" phải được thể hiện rõ ràng.
 • Các hồ sơ chứng từ về sự tán thành phải được lưu lại.
 • Mô tả chung về thông tin sẽ được cung cấp trong các quảng cáo và dịch vụ liên quan.
 • Thông báo tổng số lượng email quảng cáo tối đa sẽ được gửi đi và thời gian gửi.
 • Người nhận tin quảng cáo có quyền lựa chọn ngừng tiếp nhận email và tin nhắn quảng cáo.

Các hoạt động của Infocus

 • Chúng tôi gửi đi lời mời ngắn để tham gia vào panel của chúng tôi (việc tham gia là hoàn toàn tình nguyện)
 • Lưu trữ trong cổng thông tin cơ sở dữ liệu và được lưu thêm bản sao.
 • Chúng tôi là công ty nghiên cứu thị trường thu thập các thông tin để nâng cao thương hiệu và dịch vụ (xem mục Về Chúng tôi). Thông tin của bạn được bảo vệ bởi mã số bảo mật ESOMAR và chỉ sử dụng trong tổng hợp (không có tiết lộ tên hoặc chi tiết cá nhân)
 • Chúng tôi xin lưu ý là chúng tôi sẽ chỉ liên hệ tối đa với bạn vài lần một tháng trong giờ làm việc.
 • Bạn có thể hủy bỏ lệnh đăng ký bất cứ lúc nào.

Chính Sách Riêng Tư

ESOMAR là gì?

ESOMAR là 1 tổ chức rất quan trọng cho việc ủng hộ, đẩy nhanh sự tiến bộ và nâng cao lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị trên toàn thế giới. Từ năm 1948, mục tiêu của ESOMAR là thúc đẩy giá trị của việc nghiên cứu về thị trường và quan điểm bằng cách đưa ra những quyết định đầy hiệu quả.

ESOMAR tạo điều kiện cho việc giao tiếp liên tục với 4900 thành viên, tại hơn 130 quốc gia, thông qua việc phát huy chương trình toàn diện bao gồm các hội nghị chuyên đề và các hội nghị về các ngành công nghiệp cụ thể, các ấn phẩm, và các hướng dẫn về hệ thống thực hành tốt nhất. Ngoài ra, ESOMAR còn cung cấp hướng dẫn về đạo đức và chủ động thúc đẩy sự tự điều chỉnh trong quan hệ đối tác với một số hiệp hội trên toàn cầu.

Tất cả các thành viên của ESOMAR, bao gồm cả thông tin liên lạc của công ty nơi họ làm việc, đều được liệt kê trên công cụ tìm kiếm thành viên ESOMAR. Các thành viên đều đồng ý với việc tuân thủ theo các Quy Tắc Quốc Tế về nghiên cứu thị trường và xã hội của tổ chức ICC/ESOMAR. Các Quy Tắc này được soạn thảo bởi ESOMAR và the International Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Quốc tế), và đã được xác nhận bởi các cơ quan chuyên môn trong nước và quốc tế lớn trên thế giới.

Một số nhân viên của Infocus đã là thành viên của ESOMAR từ năm 1999.

Giám đốc điều hành của Infocus cũng là người đại diện cho tổ chức ESOMAR tại Việt Nam.

Chính sách riêng tư

Tất cả các luật lệ và quy định về quyền riêng tư đều yêu cầu các công ty nghiên cứu phải đăng chính sách riêng tư trên trang web của họ, và đó là điều mà các bạn đang đọc.

Chính Sách Riêng Tư tại Việt Nam

Dưới đây là các điều khoản và chính sách đạo đức mà chúng tôi chấp hành để bảo vệ thông tin của các bạn và đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư, chính sách bảo mật và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam về luật chống tin rác quy định bởi Nghị định 90/2008/ND-CP (Nghị định số 77) (Nghị định về chống tin rác) áp dụng cho các email và tin nhắn quảng cáo.

Vào link: Click, để tham khảo Luật về quyền riêng tư.

Tóm tắt về pháp luật Việt Nam và sự tuân thủ của chúng tôi

 • Luật VN – Bắt buộc phải có sự tán thành trước khi email hay tin nhắn có thể được gửi đi.
 • IFM Panel – Chúng tôi gửi đi lời mời ngắn để tham gia vào panel của chúng tôi (việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện)
 • Luật VN – ‘’Thông báo xin phép sự tán thành” phải được thể hiện rõ ràng.
 • IFM Panel – Bạn có thể lựa chọn mở link và tham gia và bạn có thể hủy bỏ lệnh đăng ký bất cứ lúc nào.
 • Luật VN – Các hồ sơ chứng từ về sự tán thành phải được lưu lại.
 • IFM Panel – Lưu trữ trong cổng thông tin cơ sở dữ liệu và được lưu thêm bản sao.
 • Luật VN – Mô tả chung về thông tin sẽ được cung cấp trong các quảng cáo và dịch vụ liên quan.
 • IFM Panel – Chúng tôi là một công ty nghiên cứu thị trường thu thập các thông tin để nâng cao thương hiệu và dịch vụ (xem mục Về Chúng tôi)
 • Luật VN – Thông báo tổng số lượng email quảng cáo tối đa sẽ được gửi đi và thời gian gửi.
 • IFM Panel – Thông tin của bạn được bảo vệ bởi mã số bảo mật ESOMAR và chỉ sử dụng trong tổng hợp (không có tiết lộ tên hoặc chi tiết cá nhân).
 • Luật VN – Những người nhận tin quảng cáo có quyền lựa chọn ngừng tiếp nhận email và tin nhắn quảng cáo.
 • IFM Panel – Chúng tôi xin lưu ý là chúng tôi sẽ chỉ liên hệ tối đa với bạn vài lần một tháng trong giờ làm việc.

  Dữ liệu thụ động

  Chúng tôi không thu thập các dữ liệu thụ động. Điều này có nghĩa là chúng tôi chỉ sưu tầm các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi với sự tán thành của bạn khi bạn điền vào các bản khảo sát.

  • Dữ liệu thụ động duy nhất mà chúng tôi thu thập là công ty cung cấp dịch vụ thuê bao di động cho bạn, ví dụ như Viettel, Mobiphone, Vinaphone, v.v.

  Dữ liệu nhạy cảm

  Chúng tôi đưa ra một lời giải thích đầy đủ về mục tiêu của cuộc khảo sát, các câu hỏi nhạy cảm, và xin phép sự tán thành rõ ràng của bạn. Tất cả dữ liệu thu thập được là vô danh và bảo mật.

  Bạn có thể không trả lời các câu hỏi nhạy cảm nào mà bạn cảm thấy không muốn trả lời, và chúng tôi đảm bảo rằng các câu hỏi này là cần thiết, có liên quan và rõ ràng.

  Cam kết an toàn

  Để đảm bảo không gây phiền cho bạn, là những người tham gia vào cuộc nghiên cứu, chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc đối xử công bằng. Những nguyên tắc ấy gồm:

  • tránh đưa ra những tuyên bố sai lệch có thể có hại hoặc tạo ra một sự phiền toái cho người tham gia (ví dụ như thông tin không chính xác về nội dung nghiên cứu, độ dài của cuộc phỏng vấn hoặc khả năng tái phỏng vấn vào một dịp sau, thông qua mạng trực tuyến hoặc các kỹ thuật phỏng vấn khác);
  • tránh thu thập và xử lí những dữ liệu sai lệch và không mong muốn (ví dụ như hệ thống tự động và bảo mật dữ liệu cá nhân từ môi trường trực tuyến/thiết bị di động, nơi mà người sử dụng mong đợi sự riêng tư và được sự tán thành trước khi thực hiện những thao tác);
  • Phản hồi lại những thắc mắc của người tham gia về công ty nghiên cứu thị trường/nhà nghiên cứu.

  Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn, danh tính sẽ không bị tiết lộ dưới bất kì hình thức nào trong các kết quả nghiên cứu. Ví dụ: bao gồm các thông tin phụ trợ, dữ liệu khu vực địa lý nhằm xác định một nhân viên nào đó đang thực hiện một cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng.

  Bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư

  Chúng tôi tuân thủ theo các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu toàn cầu cho những dữ liệu cá nhân. Các nguyên tắc này thể hiện rằng, tất cả các thông tin cá nhân nào được thu thập và lưu giữ thì phải:

  • được thu thập với mục đích nghiên cứu cụ thể và không sử dụng trong bất kỳ hình thức nào nằm ngoài mục đích đã nêu
  • đầy đủ, liên quan và không vượt quá mức so với mục đích nghiên cứu
  • được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết phục vụ cho mục đích của việc thu thập thông tin.

  Bảo mật dữ liệu

  Chúng tôi cam kết rằng các giao thức bảo mật được sử dụng để bảo vệ trước những rủi ro về mất mát thông tin, truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ thông tin. Theo đó, chúng tôi phải triển khai các biện pháp bảo mật dữ liệu được chấp nhận.

  Có rất nhiều các chuẩn mực và khuôn khổ dành cho các nhà nghiên cứu sử dụng để phát triển các tiêu chuẩn và chính sách về bảo mật dữ liệu cần thiết. Để biết thêm chi tiết các nhà nghiên cứu có thể tham khảo ISO 27001: Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Hệ thống quản lí bảo mật thông tin – Các yêu cầu hoặc danh sách kiểm tra bảo vệ thông tin của ESOMAR.

  Thông báo vi phạm

  Chúng tôi phải ngay lập tức báo cáo các vi phạm về bảo mật dữ liệu đến tất cả các đối tượng liên quan bao gồm khách hàng, người tham gia vào cuộc nghiên cứu, và các nhà thầu phụ. Nội dung thông báo nên bao gồm mô tả của các loại dữ liệu bị vi phạm và các bước, các cá nhân cần thực hiện để bảo vệ mình khỏi những nguy cơ tiềm tàng từ các hành vi vi phạm. Một số quốc gia có thể có quy định pháp luật về quyền riêng tư mà trong đó có nêu ra cách thức thông báo và các giao thức yêu cầu các nhà nghiên cứu phải tuân theo.

  • Chối/yêu cầu loại khỏi danh sách khảo sát trước đó sẽ không bao gồm trong danh sách nghiên cứu tiềm năng và sẽ không gởi email hay tin nhắn di động.
  • Những địa chỉ email phản hồi sai hoặc gây nhầm lẫn, những thông tin phản hồi sai hoặc gây nhầm lẫn sẽ không được sử dụng.
  • Người tham gia khảo sát được quyền hủy tham gia bất kì dự án khảo sát nào. Bao gồm, nếu người tham gia yêu cầu được xóa khỏi danh sách nguồn cho những cuộc nghiên cứu nặc danh (nghĩa là nhà tài trợ nghiên cứu không được trích dẫn hoặc liên kết đến email hay tin nhắn xâm phạm nhưng tiết lộ yêu cầu người tham gia trong hoặc sau khảo sát).
  • Chúng tôi sẽ lưu trữ bản sao, bản ghi nhận các email và tài liệu nhận được từ người tham gia khảo sát đã đồng ý và hạn chế quyền và sử dụng thông tin cá nhân của họ.

  Tiền thưởng

  Quy định của việc rút thăm trúng thưởng (rút thăm may mắn) phải được thể hiện theo tiêu chuẩn tiền thưởng sau đây:

  Khi tiền thưởng được đưa ra để khuyến khích người khác tham gia các dự án khảo sát bằng di động/ online, những thông tin sau đây bắt buộc phải được cung cấp:

  • Ai sẽ cung cấp tiền thưởng;
  • Tiền thưởng là bao nhiêu;
  • Khi nào người tham gia sẽ nhận được khoản tiền thưởng đó;
  • Có các điền khoản nào đi kèm hay không, ví dụ, phải hoàn thành một công việc cụ thể nào đó hoặc đạt được tiêu chuẩn kiểm tra nhất định (như là với khảo sát panel online).

  Khoản thưởng sẽ tùy vào độ dài ngắn của bài khảo sát và không phải là tiền dùng với mục đích hối lộ. Khoản thưởng sẽ phù hợp với đối tượng khác nhau tùy vào bản chất và mục tiêu của cuộc khảo sát. Sau cùng, người tham gia bắt buộc không bị yêu cầu phải chi trả để có lợi từ những khoản thưởng này, ví dụ với hình thức giảm giá, người tham gia vẫn phải chi tiền để có lợi từ khoản thưởng.

  Quay số và rút thăm trúng thưởng (hay còn gọi là bốc thăm may mắn)

  Chúng tôi chấp hành luật Việt Nam trong việc quay số và rút thăm trúng thưởng.

  Điều khoản 92 của Bộ Luật số 36/2005/QH11 về Thương Mại (“Luật Thương Mại”) đặt ra một danh sách những hoạt động mà có thể xem như “khuyến mãi bán hàng” (“Khuyến mãi Bán hàng”) và rút thăm trúng thưởng là một trong số đó.

  Rút thăm trúng thưởng được xem như một dạng của khuyến mãi bán hàng theo định nghĩa dưới điều khoản 92.6 của Luật Thương Mại sau đây:

  “Việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cùng với việc tham gia những chương trình may mắn khi mà sự tham gia chương trình liên kết gần với việc mua bán hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ và thắng được giải thưởng được dựa trên sự may mắn của người tham gia phải dựa theo những luật và giải thưởng đã được thông báo”

  Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến việc quay số/rút thăm trúng thưởng sẽ được công bố rõ ràng tới những người tham gia khi có sự yêu cầu và đồng ý. Yêu cầu cụ thể của các nước khác nhau sẽ là khác nhau, nhưng bao gồm những thông tin khái quát như:

  • Ngày kết thúc đăng kí tham gia
  • Tính chất của giải thưởng
  • Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt hay không
  • Người thắng giải sẽ được thông báo kết quả khi nào và bằng hình thức nào
  • Người thắng giải sẽ được công bố khi nào và bằng hình thức nào
  • Điều kiện để tham gia và loại bỏ